امروزیکشنبه, 06 بهمن 1398 01:08

بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان 22بهمن گناباد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با هدف بررسی وضعیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های تحت پوشش، از بیمارستان آموزشی ـ درمانی22بهمن گناباد بازدید کرد.

به گزارش وب‌دا، در واپسین ساعات روز یکشنبه 30 خردادماه، دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور در بیمارستان آموزشی ـ درمانی22بهمن گناباد، وضعیت ارائه خدمات این بیمارستان در ماه رمضان را مورد ارزیابی قرار داد.

بر اساس این گزارش، در این بازدید که معاون درمان، رئیس بیمارستان 22بهمن، مدیر حراست، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیر روابط عمومی دانشگاه و مدیر داخلی، مدیر پرستاری و سوپروایزر بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن نیز حضور داشتند، بخش‌های مختلف داخلی، اطفال، زنان، اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی، اتاق جدید سونوگرافی و داروخانه این بیمارستان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

همچنین دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور در بخش مراقبت‌های ویژه(ICU) بیمارستان 22بهمن، از پدر شهید زمانیان عیادت کرد و از نزدیک در جریان وضعیت رسیدگی به وی قرار گرفت.

برای مشاهده تصاویر کلیک کنید