امروزپنج شنبه, 10 بهمن 1398 00:19

بازدید اعضای شورای تامین شهرستان گناباد از روند برگزاری کنکور سال 95

اعضای شورای تامین شهرستان گناباد با حضور درپردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، از روند برگزاری کنکور سراسری سال 95 در این دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش وب‌دا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد و نماینده تام الاختیار دانشگاه در برگزاری کنکور سراسری سال 95 در شهرستان گناباد در جریان بازدید فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان گناباد گفت: در کنکور سراسری سال 95، تعداد 1529 نفر داوطلب از شهرستان گناباد در پنج گروه آزمایشی شرکت کردند که این تعداد نسبت به سال گذشته، حدود 0/7 درصد کاهش دارد.

دکتر محمدپور تصریح کرد: از مجموع داوطلبان گنابادی امسال کنکور سراسری، تعداد 888 داوطلب معادل 58/08 درصد داوطلبان زن و 641 داوطلب معادل 41/92 درصد داوطلبان مرد هستند.

وی به رشد شرکت‌کنندگان گروه علوم تجربی در شهرستان گناباد اشاره کرد و افزود: در کنکور امسال، 786 داوطلب در این گروه آزمایشی شرکت کردند که بیش از 51 درصد تعداد کل داوطلبان آزمون سراسری در شهرستان گناباد را شامل می‌شود.

دکتر نبی‌پور، فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان گناباد هم در این جلسه ضمن اهمیت آزمون سراسری برای خانواده‌ها، از تلاش‌ها و فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای ایجاد محیطی آرام و بی استرس برای برگزاری این رقابت علمی قدردانی و ابراز رضایت کرد.

سایر اعضای شورای تامین شهرستان گناباد هم در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت‌های دانشگاه در راستای برگزاری آزمون سراسری، فراهم نمودن امکانات رفاهی برای آرامش داوطلبان و خانواده آنها را اقداماتی شایسته و ویژه عنوان کردند.