امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 08:21

پایان کنکور سراسری سال 95 با برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی علوم تجربی و زبان‌های خارجی

همزمان با سراسر کشور، کنکور سراسری سال 95 با برگزاری آزمون گروه‌های  آزمایشی علوم تجربی و زبان‌های خارجی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد پایان یافت.
به گزارش وب‌دا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد و نماینده تام الاختیار دانشگاه در برگزاری کنکور سراسری سال 95 در شهرستان گناباد، گفت: در دومین روز برگزاری کنکور سراسری امسال، صبح جمعه 25تیرماه، آزمون گروه‌  آزمایشی علوم تجربی با حضور بیشترین تعداد داوطلبان شهرستان گناباد برگزار شد.
دکتر علی محمدپور با اشاره به رشد شرکت‌کنندگان گروه علوم تجربی در شهرستان گناباد گفت: در کنکور امسال، 786 داوطلب در این گروه آزمایشی شرکت کردند که بیش از 51 درصد تعداد کل داوطلبان آزمون سراسری در شهرستان گناباد را شامل می‌شد.
وی با بیان اینکه تعداد داوطلبان امسال گروه آزمایشی علوم تجربی نسبت به تعداد داوطلبان پارسال این گروه آزمایشی که 750 نفر بودند، حدود 4/8درصد رشد داشت، یادآور شد: 475 داوطلب زن و 311 داوطلب مرد از شهرستان گناباد در گروه علوم تجربی با هم به رقابت پرداختند.
دکتر محمدپور تصریح کرد: عصر روز جمعه 25 تیرماه نیز 122 داوطلب زن و 68 داوطلب مرد در گروه زبان‌های خارجی با هم رقابت کردند.