امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 09:25

کمیسیون مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای برگزار شد

کمیسیون مناقصه واگذاری مدیریتی 12 پایگاه‌ اورژانس جاده‌ای و اعزام بین بیمارستانی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، احمد طاهری، رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: با توجه به اتمام تاریخ قراردادهای واگذاری مدیریتی 12 پایگاه‌ اورژانس جاده‌ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی و همچنین واگذاری مدیریتی اعزام بین بیمارستانی بیمارستان‌های 22بهمن گناباد و 15 خرداد بیدخت، جلسه کمیسیون مناقصه برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه پس از بازگشایی و بررسی پیشنهادات مناقصه‌گران، نسبت به تعیین برنده و عقد قرارداد با شرکت‌های بهداشتی درمانی واجد شرایط از طریق دفتر حقوقی اقدام گردید.
رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه امور مدیریتی اعزام بین بیمارستانی بیمارستان آیت‌الله مدنی بجستان در سال جاری به بخش خصوصی واگذار شده است، ابراز کرد: در مجموع در این واگذاری‌ها، حدود 90 نیروی واجد شرایط از بخش خصوصی بکارگیری و مشغول به کار شدند.