امروزیکشنبه, 29 دی 1398 00:10

دومین جلسه هیئت‌ امناء دانشگاه در سال 95 برگزار شد

دومین جلسه هیئت‌ امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 95 برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، دکتر امین‌لو، مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور پس از ارائه عملکرد سال 94 دانشگاه، ضمن قدردانی از تلاش هیئت رئیسه و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اعضای هیئت امناء این دانشگاه را افرادی فرهیخته و صاحب نظر دانست.
رئیس دبیرخانه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در این جلسه علاوه بر گزارش عملکرد و اصلاحیه بودجه تفصیلی، 4 دستور مشترک و 5 دستور اختصاصی هیئت امناء قرائت و پس از بحث و تبادل نظر، 8 مورد به تصویب هیئت‌امنای دانشگاه رسید.
محمدرضا قدیمی با بیان اینکه جلسات هیئت امناء در سه سطح پیشنهادهای مشترک کشوری، پیشنهادهای مشترک منطقه آمایشی و پیشنهادهای اختصاصی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این جلسه هیئت امناء، گزارش عملکرد دانشگاه‌ بر اساس شاخص‌های 73 گانه در حوزه‌های توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و فرهنگی ـ دانشجویی ارائه شد.
وی افزود: جلسه بعدی هیئت امناء مربوط به گزارش حسابرسی است که در فصل پاییز برگزار خواهد شد.