امروزدوشنبه, 30 دی 1398 15:09

سنجش آمادگی پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای با حضور رئیس دانشگاه

میزان آمادگی پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای با حضور رئیس دانشگاه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی رئیس دانشگاه به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان، رئیس دفتر ریاست، مسئول منطقه اورژانس 115 و مدیر روابط عمومی دانشگاه با حضور در دهستان پسکلوت، میزان آمادگی پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای بیمرغ و گیسور را ارزیابی کردند.
در این برنامه که ساعت 20 و 41 دقیقه شب برگزار شد، وقوع یک سانحه رانندگی در کیلومتر 37 گناباد به سمت گیسور، به مرکز پیام اورژانس اطلاع داده شد و سپس مدت زمان حضور، نحوه آمادگی نیروها و همچنین تجهیزات آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس گیسور و بیمرغ که در محل حضور یافته بودند، مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
دکتر احمدی در ادامه با حضور در پایگاه اورژانس جاده‌ای بیمرغ، ضمن بررسی میزان آمادگی نیروها، تجهیزات، امکانات و داروهای موجود در آمبولانس‌ها، وضعیت خدمت‌رسانی آن‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.