بازدید کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه

  • پرینت
کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه بازدید نمودند.bazdidtajhiz

به گزارش وبدا، مدیر اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه گفت: با توجه به اهمیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی، کارشناسان اداره ارزیابی های اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در غالب برنامه ای مدون از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بازدید به عمل می آورند.
مهندس عبدالرضا شرقی افزود: در همین راستا دو نفر از کارشناسان اداره مذکور با حضور در دانشگاه به بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات اداره تجهیزات پزشکی این دانشگاه و مشکلات و کمبودهای مرتبط با این حوزه پرداختند.
وی اظهار داشت: دیدار با معاونین درمان و غذا و دارو و بازدید از  بیمارستان های علامه بهلول و 22 بهمن به منظور بررسی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی و تکمیل چک لیست های نظارتی مربوطه از برنامه های این بازدید بود که در پایان بازدیدهای میدانی، کارشناسان از نحوه اجرای ضوابط خرید و نگهداشت تجهیزات پزشکی ابراز رضایت نمودند.
مدیر اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه افزود: در نشستی نیز که با حضور معاون درمان و رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه برگزار شد، راه کارها و پیشنهادات مربوط به تأمین و خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.