امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 08:16

جلسه آموزشی به روزرسانی سایت دانشگاه برگزار شد

جلسه آموزشی کاربری سامانه مدیریت سایت با حضور مسئولان و رابطین وب‌سایت حوزه‌های دانشگاه در محل سالن زکریا برگزار گردید.

به گزارش وب‌دا، مهندس شرقی مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه سایت دانشگاه در زمینه اطلاع رسانی به موقع و برقراری تعامل به ویژه در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی و نمایش شخصیت بیرونی و خروجی دانشگاه، به روزرسانی و درج اخبار و اطلاعات علمی و تحقیقاتی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: از طرفی با توجه به رتبه بندی وبومتریکس که سایت‌های دانشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرند، پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص سایت دانشگاه در تمامی حوزه‌ها لازم و ضروری است که در همین راستا مسئولان و رابطین وب‌سایت حوزه های دانشگاه متولی و مسئول به روزرسانی و درج اطلاعات در سایت دانشگاه هستند.

مهندس شرقی تصریح کرد: در جلسه آموزشی کاربری سامانه مدیریت سایت، ضمن ارائه آموزش مطالب مرتبط با درج اطلاعات و بروز رسانی سایت، پیشنهادات مسئولان و رابطان حوزه‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.