امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 08:19

اولين جلسه مستقل هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

اولين جلسه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سالجاري بصورت مستقل در سالن اجتماعات مركز آموزش قائم مشهد برگزار شد.
مسئول دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در این جلسه که با حضور دكتر امين لو مشاور وزير و دبير هيأت هاي امناء وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اعضاء هیأت امناء ، سرپرست دانشگاه و كارشناسان دفتر بودجه و حوزه هاي مختلف وزارت برگزار گرديد ، دكتر امين لو ، ضمن تشكر از حضور مدعوين در خصوص محور اصلي دستور كار جلسه كه مسائل بودجه و دستورات مشترك و اختصاصي بود ، مطالبی عنوان کرد.
علی داستانی افزود: دكتر مسلم سرپرست دانشگاه نیز در این جلسه ، گزارشي از روند برگزاري جلسات هيأت امناء از سال 1385 تا كنون ارائه نمود.
وی افزود: در این جلسه تعداد سی و شش مورد از مسائل و پیشنهادات مطرح شده به تصویب هیأت امناء رسید و آقايان دكتر مهدي حسن زاده دانشيار و دكتر عليرضا ابراهيم زاده استاديار دانشگاه علوم پزشكي مشهد به عنوان اعضاء جديد هيأت امناء معرفي شدند.
شایان ذکر است تا كنون جلسات هيأت امناء این دانشگاه به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشكي سبزوار برگزار شده است .