امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 23:16

اولین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور اعضای کمیسیون دائمی هیئت امناء برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، در این جلسه که در تهران برگزار شد، دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ضمن خیرمقدم به اعضاء، مطالبی را در خصوص دستور جلسه بیان کرد.
قدیمی رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه هم در این جلسه، دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امناء را قرائت و وظایف کمیسیون دائمی را به اطلاع اعضا رساند.
وی افزود: در ادامه این جلسه با توجه به بند اظهارنظرحسابرس مبنی بر مطلوب بودن وضعیت مالی دانشگاه در سال 1394 از تمامی جنبه‌های با اهمیت طبق مبانی حسابداری ، طحان‌زاده مدیر مالی دانشگاه بندهای بعد از اظهار نظر را قرائت کرد.
اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء پس از استماع گزارش مدیر مالی و پاسخ‌های دانشگاه در خصوص بندهای گزارش، صورت‌های مالی سال 1394 دانشگاه را جهت ارائه به جلسه هیات‌امناء تصویب کردند.
یادآور می‌شود، با توجه به حساسیت و جایگاه هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور به عنوان بالاترین رکن اداره هر موسسه‌ و ضرورت مطرح شدن پیشنهادهای ارسالی به هیأت امناء پس از انجام بررسی‌های مقدماتی و اظهارنظرهای کارشناسی، جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء به منظور بررسی و تصویب گزارش‌ها و پیشنهادات دانشگاه قبل از برگزاری جلسه هیأت امناء برگزار می‌شود.