امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 08:01

بازدید ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت از دفتر گزینش دانشگاه

ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دفتر گزینش دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.
به گزارش وب‌دا، سید مرتضی هاشمی مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عبدالواحد رحیمی مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عنوان ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دفتر گزینش دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.
در این بازدید که به مدت دو روز انجام شد، ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت متبوع، واحدهای بایگانی، تشکیل پرونده، تحقیقات و مصاحبه را مورد ارزیابی قرار دادند.
ارزیابان هیأت مرکزی گزینش در پایان گزارش بازدید خود، ضمن قدردانی از مسئول و کارکنان دفتر گزینش دانشگاه، تاکید کردند: وضعیت گزینش این دانشگاه بیانگر تلاش و همت همه جانبه مسئول دفتر و همکاری و جدیت همکاران می باشدکه نسبت به ارزیابی سال گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته و قابل تقدیر است.
در این گزارش اظهار امیدواری شده است که با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر و اتخاذ تدابیر وتمهیدات لازم، پیشرفت و موقعیت بهتری حاصل گردد.