امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 07:25

همکاری‌های دوجانبه نقش مهمی در رفع نیازهای آموزشی ـ درمانی وکمک به توریسم سلامت در منطقه دارد

رئیس شعبه غزنین دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) افغانستان گفت: همکاری‌های دوجانبه دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و دانشگاه علوم پزشکی گناباد، نقش مهمی در رفع نیازهای آموزشی ـ درمانی افغانستان وکمک به تقویت توریسم سلامت در گناباد دارد.

                                                                    برای مشاهده تصاویر بازدید از پردیس دانشگاه کلیک کنید
                                                                     برای مشاهده تصاویر جلسه انعقاد تفاهم نامه کلیک کنید

به گزارش وب‌دا، دکتر حبیبی رئیس شعبه غزنین دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) افغانستان ضمن تشکر از دکتر میرچراغی مسئول آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بخاطر پیگیری هایی که در ایجاد این تفاهم انجام داده است، از جمهوری اسلامی ایران به خاطر سه دهه مهمان‌نوازی از مهاجران افغانستانی تشکر و قدردانی کرد.
دکتر حبیبی افزود: امروز شاهد نتایج زحماتی که دوستان در کشور جمهوری اسلامی ایران برای مهاجران افغانستانی کشیدند، هستیم.
وی با اشاره به اینکه نیروهایی که در جمهوری اسلامی تحصیل کردند، خیلی موفق هستند، تصریح کرد: در کارهای سیاسی و فرهنگی که انجام می‌شود، جمهوری اسلامی ایران نمود و بروز خوبی دارد .
رئیس شعبه غزنین دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) افغانستان گفت: این شهر در مرکز شرقی افغانستان یک شهر علمی ـ فرهنگی با سابقه درخشان است.
دکتر حبیبی با اشاره به ناامنی‌های موجود در این شهر، امنیت را یکی از نعمت‌های ارزشمند هر کشوری دانست و تاکید کرد: امنیت خوب جمهوری اسلامی یکی از بسترهای مناسب رشد، توسعه و پیشرفت این کشور بوده است.
وی با بیان اینکه این دانشگاه با شعار تعهد و تخصص کار خود را آغاز کرده است، گفت: بستر مناسب و روحیه تقریب و اخوت اسلامی که در این دانشگاه وجود دارد باعث شده تا برادران اهل سنت نیز برای تحصیل در این دانشگاه ترغیب شوند به گونه ای که بیش از 50 درصد دانشجویان این شعبه دانشگاهی از اهل سنت هستند.
وی با اشاره به وضعیت شهر غزنین، آموزش و درمان از راه دور را دو بستر مناسب برای همکاری و استفاده از توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد عنوان و اظهار کرد: در صورت ارائه تشخیص‌های درست در درمان از راه دور و همچنین تسهیل زمینه حضور بیماران این کشور در گناباد، بیماران به جای حضور در کشورهایی همچون هند و پاکستان، ایران را برای درمان خود انتخاب خواهند کرد که این امر ضمن کمک به درمان بیماران افغانستانی، نقش مهمی در توریسم سلامت برای منطقه شما خواهد داشت.
وی با ارائه پیشنهادهای کاربردی برای تقویت همکاری‌های آموزشی، درمانی و پژوهشی، ابراز امیدواری کرد که دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) افغانستان و دانشگاه علوم پزشکی گناباد همکاری‌های خوبی با هم داشته باشند.