امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 07:53

با جذب اولین متخصص مغز و اعصاب زمینه کاهش 30 درصدی اعزام بیماران به مرکز استان فراهم شده است.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد این مطلب را در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی شهرستان عنوان کرد و افزود: بر اساس آمارهای موجود 30% علت اعزام بیماران به مراکز استان به علت نبود متخصص جراحی مغز و اعصاب بوده که با آغاز بکار دکتر گمرکی در بیمارستان 15 خرداد امیدواریم شاهد کاهش اعزام ها باشیم. دکتر علیرضا مسلم افزود: با حمایتهای مقام محترم وزارت و با توجه به میزان بالای تروما نسبت به جمعیت و امدادی بودن بیمارستان 15 خرداد ، این متخصص جذب و در راستای تجهیز اتاق عمل جراحی این بیمارستان برای اعمال جراحی مغز و اعصاب ، ست های جراحی لامینکتومی وکرانیوتومی ، ست هدرست میفیلد و ست دستگاه کرانیوتوم(میکرو موتورجراحی) با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال خریداری شد. وی افزود: در سال جاری دوازده متخصص توسط این دانشگاه جذب شدند که متخصصین مغز و اعصاب ، داخلی اعصاب ، اطفال ، ارتوپدی ، داخلی ، چشم و رادیولوژی در بیمارستانهای 22 بهمن و 15 خرداد و متخصصین جراح عمومی ، زنان و زایمان ، اطفال ، بیهوشی و داخلی در بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان مشغول ارائه خدمات شده اند. دکتر مسلم ، جذب اولین فوق تخصص در رشته گوارش و خرید تجهیزات مختلف از جمله دستگاه های MRI  ، ویدئو آندوسکوپ ، لاپاروسکوپی را از مهمترین اقدامات امسال دانشگاه در حوزه درمان عنوان کرد و افزود: با تهیه این امکانات و جذب متخصصین در رشته های مختلف زمینه بهره مندی 5/1 میلیون نفر از مردم منطقه فراهم شده است. ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه تنها 30 - 25 درصد از سلامت جامعه به عهده وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور است ، افزود: سلامت ، حفظ و ارتقاء آن نياز به خرد و حركت جمعي دارد و بدون همكاري ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط از جمله رسانه ها اين رسالت نهادينه نمي شود.