امروزدوشنبه, 30 دی 1398 21:19

بازدید معاون غذا و دارو دانشگاه از بیمارستان 15خرداد بیدخت و پایگاه‌‌ سلامت و اورژانس نوقاب

معاون غذا و دارو و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد نوروزی از بیمارستان 15خرداد بیدخت و  پایگاه‌‌ سلامت و اورژانس نوقاب بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، همزمان با دهمین روز از سال96، دکتر مهدی کریمی نوقابی، معاون غذا و دارو و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد نوروزی به همراه کارشناسانی از معاونت درمان، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و روابط عمومی دانشگاه از پایگاه اورژانس115 نوقاب بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات توسط این پایگاه اورژانس در راستای طرح امداد سلامت نوروزی قرار گرفت.
در ادامه این بازدیدها، پایگاه سلامت نوقاب هم مورد بازدید دکتر کریمی و کارشناسان همراه قرار گرفت که در جریان این بازدید معاون غذا و دارو دانشگاه ضمن بررسی میزان و نحوه ارائه خدمات این پایگاه سلامت، روند ثبت اطلاعات در سامانه سیب(سامانه یکپارچه بهداشت) را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
همچنین در ادامه بازدیدهای ستاد نوروزی دانشگاه از بخش‌ها و واحدهای تابعه ارائه دهنده خدمت، دکتر کریمی و کارشناسان همراه با حضور در بیمارستان 15خرداد بیدخت، از بخش‌ها و واحدهای جراحی، اورژانس، رادیولوژی، پذیرش و ترخیص و داروخانه بازدید کردند.