امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 07:13

کسب صد درصدی امتیاز شورای پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی گناباد برای سومین سال متوالی

از سوی استانداری خراسان رضوی و بر اساس ارزیابی صورت گرفته ، شورای پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی گناباد صد در صد امتیازات لازم را کسب کرد.
به گزارش وب دا ، مدیر روابط عمومی و دبیر شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: قدردانی و پرداخت پاداش به کسانی که افکار و نظریات جدید ارائه می نمایند انگیزه های لازم را برای شرکت بیشتر و مستمر همگانی در این نظام فراهم می سازد.
اصغر کرامتی افزود: نظام مشارکت به این معنی است که مدیران عالی سازمان اعتماد و اطمینان قابل توجه ای به کارکنان دارند و اجازه می دهند تا کارکنان نسبت به اخذ تصمیمات مشترک اقدام نمایند.
وی ، افزایش کارایی سازمان ، به فعل درآوردن استعدادهای نهفته درجهت خلق ايده های نو ، کاهش هزينه ها و  بالا بردن کيفيت خدمات قابل ارايه در سازمان ، بهبود روند عملياتی و افزايش کيفيت و بهره وری ، تامین رضایت کارکنان ، بهبود فضای سازمانی ، تقویت حس مسئولیت در کارکنان ، ارج نهادن به فضايل و توانايي هاي انسان در محيط کار ، اشاعه فرهنگ  مشارکتی و همکاری جمعی و خود جوش ، زمینه سازی همکاری فکری و عملی اعضای سازمان و فراهم آوردن موجبات مشارکت  در پيشبرد هدفهای سازمان را از جمله اهداف نظام پیشنهادات برشمرد.
مدیر روابط عمومی و دبیر شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در خصوص روش ارزشیابی پیشنهادات گفت: پس از بررسی اولیه پیشنهاد در جلسه این شورا ، در صورت نیاز به منظور کارشناسی بیشتر به ارزیاب ارجاع می شود و سپس باید برای پیشنهادهای تصویب شده پرسش نامه ای تهیه شود. پیشنهادات کارکنان در صورت تصویب اجرایی شده و در مقابل بر اساس میزان امتیاز کسب شده پیشنهاد دهندگان ضمن دریافت پاداش نقدی از سوی سازمان مورد تشویق قرار می گیرند. همچنین در صورتیکه پیشنهاد در حوزه وظایف قلمرو سازمان نباشد دبیر شورا باید آن را برای تصمیم گیری به شورای سطح بالاتر ارجاع نماید.
وی تصریح کرد: ابداع روشهای تازه برای افزایش رضایت مراجعان ، پیشگیری از کارهای موازی و کاهش مراجعات پی در پی ارباب رجوع ، پدید آوردن برنامه های خدماتی تازه و ابتکاری ، جلوگیری از کاغذ بازی و سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ، صرفه جویی در هزینه ها ، کاهش هزینه های سربار و مصرف بهینه منابع و افزایش کیفیت و کمیت خدمات از جمله زمینه های پیشنهادات ارائه شده است.
مدیر روابط عمومی و دبیر شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: سال گذشته بیش از یکصد و هفتاد پیشنهاد رسیده به دبیرخانه این شورا بررسی شد. کرامتی نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات را بیش از 23% عنوان کرد و افزود: اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده ضمن کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ، در کاهش مدت زمان اجرای آن ها نیز تاثیرات چشمگیری داشته است.
وی ضمن سپاسگزاری از دکتر مسلم ریاست دانشگاه و ریاست شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان که با نگاه ویژه به این شورا ، علاوه بر مساعدت لازم در جهت اهدای هدایای پیشنهاد دهندگان ، همواره با حمایت ها و رهنمودهای خود این شورا را در راستای انجام رسالت خویش یاری کرده اند ، از معاونین و مدیران سایر حوزه های تحت پوشش ، اعضاء شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه و ارائه دهندگان پیشنهادها هم قدردانی کرد و از پرسنل بخش های مختلف خواست تا با ارائه پیشنهادهای سازنده خود ، دانشگاه را در مسیر افزایش بهره وری ، رشد رضایتمندی مردم و افزایش کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده یاری نمایند.
شایان ذکر است همه ساله استانداری خراسان رضوی ، شاخص ها ، برنامه ها و فعالیت های واحدها و بخش های مختلف دستگاه ها و نهادهای اجرایی استان را ارزیابی می کند که  شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان این دانشگاه موفق شده است در سه سال گذشته از این ارزیابی ، صد در صد امتیازات لازم را کسب کند.