امروزجمعه, 04 بهمن 1398 21:46

بازدید دکتر احمدی از پروژه های بهداشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از تعدادی از پروژه های بهداشتی دانشگاه بازدید کرد.


به گزارش وبدا، دکتر احمدی در این بازدید که معاون بهداشت، مدیرگروه توسعه شبکه ها و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت و مدیر دفتر فنی دانشگاه نیز حضور داشتند از پروژه های مراکز جامع سلامت بیلند و بیدخت، خانه بهداشت بیلند، خانه بهداشت شهرک توحید، مجتمع مرحوم علیزاده، 4 باب محل زیست پزشک بازدید نمود.
دکتر احمدی در پایان این بازدیدها گفت: بر اساس تفاهم نامه های انجام شده میان وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداری های گناباد و بجستان 30 پروژه بهداشتی در این شهرستان ها آغاز شده است.
وی ابراز امیدواری نمود که از این تعداد، ده پروژه در هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد.
گفتنی است این پروژه ها شامل 4 مرکز سلامت جامعه در بیدخت، بجستان، بیلند و زین آباد؛ 8 خانه بهداشت در روستاهای روشناوند، سنو، نجم آباد، کوثر، جزین، کلاته کلوخ؛ شهرک بهلول بیلند و شهرک توحید میدان مند، 11 محل زیست پزشک، مرکز آموزش بهورزی، خوابگاه دانش آموزان بهورزی، پایگاه سلامت غیرضمیمه شهید فیاض بخش، آزمایشگاه مجتمع مرحوم علیزاده و 3 پایگاه سلامت جامعه است که در مجموع با زیربنای 6875 متر مربع احداث می شود.