امروزجمعه, 04 بهمن 1398 06:19

تسهیل در ارتباط با سامانه نوبت‌دهی تلفنی کلینیک‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد

با راه‌اندازی خط ارتباط تلفنی E1 ، ارتباط مخابراتی با سامانه نوبت‌دهی تلفنی کلینیک‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارتقاء یافت.به گزارش وب‌دا، مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه گفت: با راه‌اندازی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی و تجمیع کلینیک‌های تخصصی بیمارستان‌های 22 بهمن گناباد و 15خرداد بیدخت در این بیمارستان، پیگیری راه‌اندازی خط ارتباط تلفنی E1 در راستای تسهیل در نوبت‌گیری مراجعین محترم و ارائه خدمات مناسب‌تر، با دستور رئیس دانشگاه آغاز شد.

مهندس عبدالرضا شرقی افزود: خط ارتباط تلفنی E1 که شامل 30خط تلفنی با یک سرشماره جهت ارتباط با سامانه نوبت‌دهی تلفنی است توسط مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه و کارشناسان فناوری اطلاعات بیمارستان علامه بهلول گنابادی انجام پذیرفت.

وی تصریح کرد: در این راستا با توجه به اینکه یک خطE1 در ستاد مرکزی دانشگاه جهت خدمات اینترنتی در سالیان گذشته وجود داشت، این خط به سامانه نوبت‌دهی اختصاص یافت و با همکاری رئیس و کارشناسان مخابرات شهرستان گناباد به بیمارستان علامه بهلول گنابادی انتقال یافت و راه‌اندازی گردید.

مهندس شرقی اظهار کرد: با توجه به افزایش امکانات زیرساخت مخابراتی و بهبود ارتباط تلفنی با سامانه نوبت‌دهی، تجمیع کلینیک‌های غدیر و جهاددانشگاهی با کلینیک‌های تخصصی بیمارستان علامه بهلول گنابادی انجام پذیرفت و مراجعین محترم می‌توانند با شماره‌گیری کد 5 رقمی 57207 نسبت به نوبت‌گیری از تمام کلینیک‌های تخصصی پزشکی دانشگاه اقدام نمایند.