امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 14:04

برگزاری جلسات منظم رئیس دانشگاه با متخصصین

Jalase-motekhasesبه منظور استفاده از پیشنهادات و توان تخصصی متخصصین و همچنین حل مشکلات احتمالی، جلسات منظمی با حضور نمایندگان متخصصین در دفتر ریاست دانشگاه برگزار می‌شود. به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اولین جلسه برگزار شده، گفت: یکی از اعتقادات من در پیشبرد اهداف دانشگاه، استفاده از خرد جمعی و شور و مشورت است که نمونه بارز آن آزادی عمل و اختیارات تام معاونین دانشگاه و استفاده از نظرات کارشناسی تمامی کارشناسان است.
وی افزود: به این مسأله اعتقاد دارم که دانشگاه می‌تواند از توان متخصصین و نقطه نظرات آن‌ها به عنوان افراد تحصیل کرده جامعه دانشگاهی استفاده کند.
دکتر احمدی اظهار امیدواری کرد که دانشگاه بتواند با استفاده از توان تخصصی متخصصین و نقطه نظرات ارشادی آن‌ها در جهت پیشبرد اهدافش موفق‌تر باشد.
یادآور می‌شود، با توجه به درخواست برخی متخصصین برای برگزاری جلسه منظم با رئیس دانشگاه، دکتر احمدی از معاونت درمان خواست تا با حضور معاون درمان، رئیس اداره نظارت بر درمان، رئیس بیمارستان و متخصصین، جلسه‌ای در سطح بیمارستان برگزار و نقطه نظرات و احیانا مشکلات موجود بررسی و حل شود و مواردی که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد، چهارشنبه آخر هر ماه در جلسه‌ای با حضور رئیس دانشگاه، متخصصانی به نمایندگانی از متخصصان شاغل در  بیمارستان های علامه بهلول گنابادی و آیت‌الله مدنی بجستان و معاونت درمان در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شود.