امروزدوشنبه, 30 دی 1398 21:54

بازدید عضو هیئت امناء دانشگاه از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

مهندس حسین صفایی عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی بازدید کرد.


                                                                برای مشاهده تصاویر بــــازدید کلیک کنید
                                                                برای مشاهده تصاویر جلســه کلیک کنید 

به گزارش وب‌دا، در این بازدید رئیس دانشگاه، معاون درمان، معاون بهداشت و معاون آموزشی دانشگاه، رئیس، مدیر داخلی، مدیر خدمات پرستاری و سوپروایزر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، مدیر حراست و رئیس دفتر ریاست دانشگاه، مهندس صفایی را همراهی می‌کردند.
عضو هیئت امناء دانشگاه در این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی از جمله اورژانس، جراحی، اطفال، طب تصویری و .... ضمن عرض خداقوت به پرستاران و عیادت از بیماران، از نزدیک در جریان وضعیت ارائه خدمات و امکانات و تجهیزات موجود قرار گرفت.
در ادامه این بازدید جلسه‌ای در سالن اجلاس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی برگزار و در خصوص مسائل مختلف حوزه درمان بحث و تبادل نظر شد.
دکتر معصوم‌زاده معاون درمان دانشگاه در این جلسه با قدردانی از همه دست‌اندرکاران ساخت و راه‌اندازی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، گفت: خوشبختانه در همه رشته‌های تخصصی و در حد ارائه خدمت به یک جمعیت 500هزار نفری پزشک متخصص داریم.
وی با اشاره به امکانات و تجهیزات خوب فراهم شده در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، افزود: با توجه به رشد دو برابری ظرفیت‌های تخت‌های بستری خواهیم توانست متخصص و اعتبار مورد نیازی بیشتری جذب کنیم.
دکتر عالمی معاون بهداشت دانشگاه در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه یک سازمان باید نیروی انسانی ورودی خود را به سرمایه انسانی تبدیل کند، گفت: متاسفانه یکی از نکات نگران کننده جامعه نگاه صرف به ساختار فیزیکی است.
وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به نظام بهره‌برداری، تصریح کرد: باید جامعه به سمتی حرکت کند که نگاه مدیران بیشتر به ساختارسازی باشد چراکه در این صورت احساس تعلق و توانمندی بیشتری وجود خواهد داشت.
دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه هم با بیان نکاتی در حوزه اقتصاد سلامت به تشریح فعالیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه در حوزه آموزش مجازی پرداخت.
دکتر محسن صاحبان ملکی رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی با اشاره به رشد مراجعه به این مرکز به نسبت مراجعه به دو بیمارستان قبلی، اظهار کرد: این مراجعه زیاد فرصت مناسبی برای آموزش همگانی افراد است تا بتوانیم با برنامه‌ریزی و ارائه آموزش‌های مناسب نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنیم.
وی با اشاره به رشد 50درصدی مراجعین به آزمایشگاه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا آزمایشگاه این مرکز را به یک آزمایشگاه مرجع در منطقه تبدیل کنیم.