امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 00:31

مهر تایید هیات امناء بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 95

--96در سومین جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال جاری، اعضای هیات امناء پس از استماع گزارش عملکرد دانشگاه در سال 95 بر آن مهر تایید زدند. به گزارش وبدا، در ابتدای این جلسه که با حضور دکتر امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناء وزارت، اعضای هیات امناء، نمایندگان معاونت‌های وزارت بهداشت، اعضای هیأت رئیسه و مدیران بودجه، مالی و منابع انسانی دانشگاه برگزار گردید، مهندس حسین صفایی، عضو هیات امناء دانشگاه با اشاره به سفر چند روز قبل خود به گناباد و بازدید از بیمارستان علامه بهلول گنابادی گفت: انصافا در بحث احداث و تجهیز بیمارستان علامه بهلول گنابادی سرمایه گزاری قابل توجهی شده که قابل تقدیر است.
وی افزود: فضای بیمارستان و تجهیزات آن به حدی است که توان ارائه خدمات به بیماران شهرهای اطراف را نیز دارد و باید در این زمینه نیز برنامه ریزی شود.
در ادامه گزارش اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 95 توسط نماینده معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت قرائت شد و سپس دکتر امین لو مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع شوراها و هیات های امناء کشور با تقدیر از تلاش های دانشگاه در اجرای برنامه عملیاتی گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد جزء معدود دانشگاه هایی است که توانست در اجرای این برنامه رتبه شایسته را کسب کند.
لازم به ذکر است که وزارت بهداشت در اجرای برنامه عملیاتی، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را در 5 سطح (سرآمد، شایسته، مقبول، متعهد به تلاش و مردود) رتبه بندی نموده است که دانشگاه علوم پزشکی گناباد با توجه به اجرای برنامه عملیاتی در موعد مقرر به همراه 6 دانشگاه دیگر موفق به کسب رتبه شایسته شد.
در ادامه جلسه، دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارشی از عملکرد این دانشگاه در سال 95 در حوزه های مختلف بهداشت، درمان، آموزش، تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی، توسعه و غذا و دارو و همچنین موفقیت ها و دستاوردهای دانشگاه را ارائه نمود که به اتفاق آرا مورد تایید هیات امناء دانشگاه قرار گرفت.
تصویب بودجه تفصیلی و بررسی عملکرد مالی سال 95  دیگر دستور این جلسه بود که با اکثریت آرا مورد تایید و تصویب اعضا هیات امنا قرار گرفت. برسی پیشنهادات اختصاصی دانشگاه نیز پایان بخش این جلسه سه ساعته در مشهد مقدس بود.
شایان ذکر است که دکتر مهدی مهدی زاده و دکتر نوری دلویی، از اعضای هیات امناء دانشگاه پس از پایان جلسه در تماس های تلفنی جداگانه با دکتر احمدی، عملکرد دانشگاه را در سال 95 عالی و پویا ارزیابی و از اقدامات انجام شده قدردانی نمودند.