امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 19:12

سامانه MCMC در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد راه اندازی شد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد با اعلام این خبر گفت: مرکز پایش مراقبت‌های درمانی (MCMC) یکی از واحدهای زیرمجموعه سازمان اورژانس کشور است که مسئولیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی از طریق مراقبت‌های درمانی و همچنین نظارت شبانه روزی بخش اورژانس بیمارستان‌ها را برعهده دارد.MCMC دکتر جواد باذلی افزود: رویکرد این واحد، انجام اقدامات موثر و مفید با همکاری بیمارستان‌ها در راستای ایجاد اتصال و پیوند بین خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، دسترسی آنلاین به دیتاهای ضروری واحدهای محیطی (بیمارستان‌ها) جهت تصمیم گیری بهتر در زمان بروز حوادث غیرمترقبه و بحران، پایش و مونیتور بخش‌های اورژانس بیمارستان به منظور شناسائی مشکلات و نواقص احتمالی موجود درارائه خدمات فوریتی و مداخله و رفع آنها با پیگیری از طریق مسئولین مربوطه و تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش و نقل و انتقال بیمار است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد در پایان از همکاری سوپروایزران بیمارستان‌های علامه بهلول گنابادی و آیت الله مدنی بجستان با واحد پایش مراقبت‌های درمانی مرکز اورژانس 115 گناباد قدردانی کرد.