امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 23:15

سومین جلسه هیات امناء دانشگاه در سال 96 برگزار شد

رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه گفت: سومین جلسه هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1396با محوریت ارائه گزارش برنامه عملیاتی و گزارش حسابرسی سال 1395 در مشهد مقدس برگزار شد.omana96

محمدرضا قدیمی افزود: این جلسه با حضور دکتر امین‌لو مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضاء هیأت امناء، رییس دانشگاه و جمعی از معاونین، مدیران بودجه، مالی و حقوقی دانشگاه در سالن اجلاس مرکز آموزشی، درمانی قائم مشهد برگزار شد.
وی اظهار داشت: در این جلسه پس از خیرمقدم دکتر باذلی و بیان اهداف ایشان در مدیریت دانشگاه، گزارش پایش برنامه عملیاتی شش ماهه نخست سال جاری حوزه های مختلف دانشگاه توسط کارشناس برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت ارائه و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
قدیمی بیان داشت:  در ادامه جلسه اعضای هیات امناء، به بیان دیدگاه های خود پرداختند و سپس عملکرد مالی دانشگاه با حضور حسابرسان مورد بررسی قرار گرفت که در پایان عملکرد مالی سال 1395 دانشگاه از تمام جنبه های با اهمیت طبق مبانی حسابداری مورد تایید قرار گرفت و مطلوب گزارش شد و در پایان پیشنهادات اختصاصی و مشترک دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.