امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 21:57

راه‌اندازی ارتباط بی سیم شبکه کامپیوتری ستاد دانشگاه و بجستان

به همت فناوری اطلاعات(IT) دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان بجستان، ارتباط بی سیم شبکه کامپیوتری ستاد دانشگاه و بجستان برقرار شد.مدیر فناوری اطلاعات(IT) دانشگاه گفت: در راستای توسعه شبکه‌های کامپیوتری داخلی دانشگاه و با توجه محدودیت‌های ارتباطی و پهنای باند شبکه کامپیوتری ستاد دانشگاه با شبکه کامپیوتری شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت ا...مدنی بجستان که از طریق مخابرات و اینترانت برقرار شده بود و این امر، مشکلات عدیده‌ای را برای کاربران کامپیوتری بجستان در استفاده از سامانه‌های دانشگاهی و اینترانت ایجاد کرده بود؛ امکان سنجی ارتباط بی‌سیم گناباد تا بجستان مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس عبدالرضا شرقی افزود: با توجه به موانع طبیعی و محیطی فیزیکی بین شهرستان‌های گناباد و بجستان و عدم امکان ارتباط بی‌سیم مستقیم، پس از انجام کارشناسی مقرر شد از دکل بی‌سیم اورژانس 115 مستقر در کوه سیاه استفاده گردد که با مساعدت و همکاری مسئولین مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه و دستور پیگیری و تأمین بودجه از طرف رئیس شبکه بهداشت و درمان بجستان، خرید اقلام و رادیوها و یک دستگاه کانکس جهت استقرار دستگاه‌ها در محل کوه‌سیاه انجام پذیرفت.
وی ادامه داد: پس از نصب رادیوها در محل ستاد دانشگاه، کوه سیاه و شبکه بهداشت و درمان بجستان، تنظیمات شبکه توسط مسئول زیرساخت شبکه دانشگاه انجام گرفت و ارتباط بی‌سیم باکیفیت و سرعت مناسب برقرار گردید.
مهندس شرقی در پایان از مساعدت و عنایات دکتر باذلی رئیس دانشگاه، دکتر زمانی سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه و دکتر صادقی‌نسب رئیس شبکه بهداشت و درمان بجستان و اقدامات مهندس حسن‌زاده مسئول زیرساخت شبکه دانشگاه و پیگیری‌های مهندس زال‌پور، مسؤول IT شبکه بهداشت و درمان بجستان تشکر و قدردانی نمود.