امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 06:56

بازدید اعضای هیأت بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از دانشگاه

اعضای هیأت بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با هدف بررسی وضعیت آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویان این رشته، از دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.به گزارش وب‌دا، دکتر رمضانخانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر کاوه استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اعضای هیأت بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، جلساتی را با مسئولین دانشگاه برگزار کردند.
اعضای هیأت بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در ابتدای حضور خود در جلسه‌ای با حضور هیأت رئیسه دانشگاه، رئیس دانشکده بهداشت، مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده بهداشت  و اساتید و اعضای هیأت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه، ضمن آشنایی با مدیران دانشگاه و اعضای هیأت علمی گروه، اهداف و برنامه‌های بازدید خود را ارائه کردند.
فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه، بخش‌های مهارت‌های بالینی، آزمایشگاه‌های رسانه (1و2)، مرکز رایانه، کلاس‌های درس، اتاق اساتید گروه و سالن‌های کنفرانس و همایش از جمله فضاهایی بود که مورد بازدید هیأت بورد آموزش بهداشت قرار گرفت و امکانات، پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های دانشگاه و گروه را برای موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع PhD نیز مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار دادند.
در ادامه برنامه بازدید، هیأت بورد در جلسه‌ای با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت، وضعیت آموزشی و امکانات موجود را از دیدگاه دانشجویان بررسی و ارزیابی کردند.
جلسه جمع‌بندی این بازدید هم در اتاق معاونت آموزشی تشکیل و موارد بررسی شده توسط اعضای بورد گزارش گردید و فرم‌های کاغذی و دیجیتال و پروپوزال درخواست تاسیس مقطع PhD آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به اعضای بورد ارائه گردید.