امروزپنج شنبه, 02 خرداد 1398 13:41

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از سلف‌سرویس مرکزی

رئیس دانشگاه به صورت سرزده در سلف سرویس مرکزی دانشگاه حضور یافت و ضمن بررسی وضعیت موجود، با دانشجویان به گفت‌و‌گو پرداخت.به گزارش وب‌دا، دکتر باذلی در جریان این بازدید که رئیس دفتر ریاست نیز حضور داشت، ضمن بررسی وضعیت بهداشتی سلف سرویس مرکزی، از سالن توزیع غذا، طبخ غذا و ... بازدید کرد و کیفیت غذا، امکانات و وضعیت موجود و نحوه ارائه خدمت به دانشجویان را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید که ظهر امروز و همزمان با وعده ناهار انجام شد، دکتر باذلی در گفتگو با دانشجویان، میزان رضایت‌مندی آن‌ها از کیفیت غذا و امکانات و وضعیت موجود سلف سرویس مرکزی را مورد ارزیابی قرار داد.
دکتر باذلی با ابراز خرسندی از وضعیت موجود سلف سرویس مرکزی، بر تامین نیازهای رفاهی دانشجویان در راستای کاهش دغدغه‌های فکری آنها به ویژه در ایام امتحانات تاکید کرد.