امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 08:08

بازدید ارزیابان هیأت مرکزی گزینش از دفتر گزینش دانشگاه

ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دفتر گزینش دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.به گزارش وب‌دا، محمود نعمتیان مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان و علی میرمحمدی عضو هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از دفتر گزینش دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.

در این بازدید که به مدت دو روز برگزار شد، ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت متبوع، واحدهای امور اداری و تشکیل پرونده، دبیرخانه و بایگانی، تحقیقات و مصاحبه را مورد ارزیابی قرار دادند.

ارزیابان هیأت مرکزی گزینش در پایان گزارش بازدید خود با تشکر از زحمات و تلاش‌های مدیر و کارکنان دفتر
گزینش دانشگاه در ارتقای امور از لحاظ کمی و کیفی، پیشنهاد کردند که با توجه به پتانسیل‌های موجود، دانشگاه در راستای استقرار هسته گزینش پیگیری‌های لازم را انجام دهد.