امروزشنبه, 27 مرداد 1397 07:30

معاونین آموزشی دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، معاونین آموزشی دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت منصوب گردیدند.


به گزارش وب‌دا، متن احکام صادره به شرح زیر است:

جناب آقاي محمد قرباني
عضو محترم هيات علمي دانشگاه
با سلام و احترام
نظر به تعهد ، شايستگي و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست معاونت آموزشي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه " منصوب مي گرديد.
انتظار مي‌رود ضمن پيگيري مأموريت هاي قبلي و استفاده از توان و ظرفيت‌هاي تخصصي موجود، نسبت به انجام وظايف مربوطه اقدام نماييد .اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.
                                                                                                                                                 دکتر باذلی
                                                                                                                                               رئیس دانشگاه
................................................................................................................................................................................
جناب آقاي دكتر مجتبي افشارنيا
عضو محترم هيات علمي دانشگاه
با سلام و احترام
نظر به تعهد، شايستگي و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست معاونت آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه " منصوب مي‌گرديد.
انتظار مي‌رود ضمن پيگيري مأموريت‌هاي قبلي و استفاده از توان و ظرفيت‌هاي تخصصي موجود، نسبت به وظايف مربوطه اقدام نماييد. اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.
                                                                                                                                                     دکتر باذلی
                                                                                                                                                   رئیس دانشگاه
.......................................................................................................................................................................................
جناب آقاي دكتر عليرضا عطاردي
عضو محترم هيات علمي دانشگاه
با سلام و احترام
نظر به تعهد، شايستگي و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه " منصوب مي گرديد.
انتظار مي‌رود ضمن پيگيري مأموريت‌هاي قبلي و استفاده از توان و ظرفيت‌هاي تخصصي موجود، نسبت به وظايف مربوطه اقدام نماييد . اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.
                                                                                                                                                      دکتر باذلی
                                                                                                                                                    رئیس دانشگاه