امروزپنج شنبه, 22 آذر 1397 17:34

ابقاء دکتر صاحبان‌ملکی به عنوان رئيس مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي

طی حکمی از سوی دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر صاحبان‌ملکی به عنوان رئيس مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي منصوب شد.

به گزارش وب‌دا، متن ابلاغ صادره به شرح زیر است؛

جناب آقاي دكتر محسن صاحبان ملكي
رياست محترم مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي

با سلام و احترام
       بدون ترديد، بيمارستان‌هاي آموزشي درماني مي‌توانند در ارتقاء جنبه‌هاي مختلف آموزشي باليني در دانشگاه نقش محوري را ايفاء نمايند. لذا با عنايت به علاقه، تجربه و توانمندي‌هاي جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان " رئيس مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي " ابقاء مي‌گرديد تا با اتكال به خداوند متعال و رعايت جوانب شرعي و قانوني و با توجه به ظرفيت‌هاي قابل توجه اين مركز و خرد جمعي و جلب مشاركت پزشكان، كارشناسان و كاركنان خدوم نسبت به امور ذيل اهتمام ورزيد.
- جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان و تهيه گزارش از فعاليت‌ها، مشكلات و پيشرفت‌ها.
- استفاده از تمام ابزارهاي موجود اعم از روش‌هاي نوين مديريتي، منابع انساني، مالي و فيزيكي در جهت ارتقاء خدمات درماني و اجراي راهنماهاي باليني و استانداردهاي مراقبت بيمار و اعتبار بخشي درمان .
- ايجاد كميته‌هاي لازم بيمارستاني، انتخاب افراد هر كميته با همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن اجراي وظايف.
- نظارت و سرپرستي در مورد انجام امور درمان بيماران توسط پزشكان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوين شده در اين مورد.
- هدايت و هماهنگي فعاليت‌هاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.
- انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخش‌‎هاي مختلف بيمارستان.
- بهره‌گيري از نظرات و پيشنهادات سازنده همه پرسنل و پزشكان شاغل در بيمارستان به منظور ارتقاء كيفيت و كميت ارائه خدمات.
- ايجاد زمينه مشاركت پرسنل و پزشكان در مديريت بيمارستان با هدف ايجاد مديريت مشاركتي با صاحبان فرآيندها.
اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.
                                                                   
                                                                                                                                            دکتر باذلی
                                                                                                                                          رئیس دانشگاه