امروزدوشنبه, 30 دی 1398 16:24

بازدید کارشناس واحد ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت از بیمارستان علامه بهلول گنابادی

دکتر نخعی کارشناس واحد ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید کرد.


به گزارش وب‌دا، همزمان با یازدهمین روز از سال جدید، دکتر نخعی از کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.
دکتر صاحبان‌ملکی رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی در حاشیه این بازدید به بیان گزارش مختصری از خدمات ارائه شده در این بیمارستان پرداخت.
دکتر نخعی در ادامه با حضور در بخش اورژانس بیمارستان علامه بهلول گنابادی از نزدیک وضعیت ارائه خدمات به مراجعین توسط کادر درمانی را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین کارشناس واحد ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در محل استقرار تیم ستاد نوروزی دانشگاه در مرکز مدیریت حوادث و و فوریت‌های پزشکی در جریان خدمات ارائه شده در ایام تعطیلات نوروزی قرار گرفت.