امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 08:32

پیگیری های مداوم جهت فراهم سازی الزامات راه اندازی اورژانس هوایی همچنان ادامه دارد

از زمان کسب مجوز استقرار اورژانس هوایی در گناباد، پیگیری های مداوم برای فراهم سازی و تکمیل زیرساخت های مورد تقاضای سازمان اورژانس کشور، توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد آغاز شده است.Jalase-orjans-havaee

 به گزارش وب‌دا، در ادامه این پیگیری ها، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه مدیر دفتر فنی دانشگاه، با سفر به تهران در جلسه ای مشترک با دکتر سرور، رئیس اورژانس هوایی کشور؛ تیمسار فرزین و کاپتان نوشیری، آخرین وضعیت فیزیکی پد و تاسیسات مورد نیاز را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.
دکتر باذلی در پایان این جلسه گفت: با تصویب نهایی نقشه سایت پروازی در این جلسه، عملیات اجرایی برای تکمیل و تامین زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز سرعت بیشتری خواهد یافت تا شرایط لازم برای استقرار بالگرد، تا پایان اردیبهشت ماه امسال فرام شود.