امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 07:03

دیدار روسای دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و مشهد

در حاشیه مراسم آغاز بکار مجمع سلامت استان، روسای دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و مشهد در جلسه ای کوتاه به بررسی مسائل مشترک پرداختند.-

 به گزارش وب دا، در این دیدار که معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع دو دانشگاه، معاون بهداشت  و رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد و معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز حضور داشتند، در خصوص تعاملات فی مابین در حوزه های مختلف بهداشت و درمان تبادل نظر گردید.
شایان ذکر است که در مجمع سلامت استان که با حضور معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار خراسان رضوی برگزار شد، از سند سلامت خراسان رضوی نیز رونمایی شد.