امروزپنج شنبه, 02 ارديبهشت 1400 18:04

همایش آموزشی پیشگیری از آلزایمر ویژه سالمندان بازنشسته برگزار شد

همزمان با هفته سلامت، همایش آموزشی پیشگیری از آلزایمر ویژه سالمندان بازنشسته برگزار شد


به گزارش وب‌دا، این همایش آموزشی در گرامیداشت هفته سلامت، به همت دانشکده پرستاری و گروه پژوهشی سلامت سالمندی مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، در سالن اجتماعات اداره بهزیستی برگزار گردید.
در این برنامه آموزشی که با همکاری ستاد برگزاری هفته سلامت دانشگاه، اداره بهزیستی و طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه اداره بهزیستی(CBR) برگزار شد، مباحثی از جمله تعریف دمانس و آلزایمر، ریسک فاکتورها، مداخلات پیشگیرانه، تغذیه، فعالیت ذهنی و ورزش جهت سالمندان بازنشسته ارائه گردید.
در این همایش که دکتر اسماعیلی رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت و جمعی از اعضای هیئت علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان و دانشجویان کارشناسی پرستاری و سالمندان بازنشسته حضور داشتند، خانم دکتر لیلا صادق‌مقدم مدیرگروه سلامت جامعه، روان و سالمندی مطالبی را در مورد تعریف دمانس و آلزایمر وریسک فاکتورها تشریح نمود.
در ادامه این همایش آموزشی، خانم¬ها مردانی و سعادتی و آقای عجم از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان مطالبی را در مورد مداخلات پیشگیرانه، تغذیه، فعالیت ذهنی و ورزش ویژه سالمندان بازنشسته ارائه نمودند.
یادآور می‌شود، در حاشیه این همایش یک روزه، ایستگاه سلامت برپا شده بود که در آن، فشار و قند خون شرکت‌کنندگان توسط خانم مرادی و دانشجویان ترم  6 کارشناسی پرستاری دانشکده پایش و ارزیابی شد.