امروزیکشنبه, 06 بهمن 1398 14:23

برگزاری همایش آموزشی مراقبت از سالمند در منزل ویژه مراقبین سالمندان

همزمان با هفته سلامت، همایش آموزشی مراقبت از سالمند در منزل ویژه مراقبین سالمندان برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در این همایش یک روزه که به همت دانشکده پرستاری و گروه پژوهشی سلامت سالمندی مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی ارتقاء سلامت دانشگاه و با همکاری اداره بهزیستی، ستاد برگزاری هفته سلامت و طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه اداره بهزیستی(CBR) در سالن اجتماعات اداره بهزیستی برگزار گردید، مطالبی در خصوص مراقبت از سالمندان، ایمنی سالمندان در منزل و تغذیه سالمندان ویژه مراقبین سالمندان ارائه گردید.
در این همایش آموزشی، خانم دکتر لیلا صادق‌مقدم مدیرگروه سلامت جامعه، روان و سالمندی مطالبی را در مورد مراقبت از سالمندان و آقایان عجم و باقری از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، نکاتی را در مورد تغذیه و ایمنی سالمندان ارائه کردند.
همچنین در حاشیه برپایی این همایش، ایستگاه سنجش سلامت برپا شده بود که فشار و قند خون مراقبین سالمندان مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.