امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 14:05

تقدیر وزیر بهداشت، از رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دکتر باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد قدردانی کرد.Loh-Vazir
به گزارش وبدا، دکتر هاشمی بخاطر ارتقاء کیفی خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی و حفاظت از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت بویژه اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی در راستای حفظ و افزایش سطح سلامت مادران و کودکان از رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد و مسئولان دانشگاه و گروه مامایی قدردانی کرد.
متن لوح به این شرح است:
جناب آقای دکتر باذلی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
با سلام
تامین و بهبود سلامت مادران و نوزادان این مرز و بوم و گام برداشتن در مسیر ارتقای شاخص های سلامت مرتبط با سلامت خانواده نمایانگر تلاش جمعی سیاست گزاران، برنامه ریزان و مجریان دلسوز عرصه سلامت است.
تلاش خستگی ناپذیر حضرتعالی، مسئولان محترم دانشگاه و همکاران گروه مامایی در ارتقاء کیفی خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی و حفاظت از دستاوردهای طرح تحول سلامت، بویژه اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی که سبب حفظ و افزایش سطح سلامت مادران، کودکان و در نهایت جامعه می شود؛ قابل تقدیر است.
امیدوارم با توکل به خدای بزرگ و تلاش و همکاری بیش از پیش، شاهد دستیابی به اهداف نظام سلامت در کشور عزیزمان باشیم.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی