امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 14:13

تقدیر حوزه علمیه خراسان از دانشگاه علوم پزشکی گناباد

حجت‌الاسلام حائری مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان با اهدا لوح سپاس، از همکاری و تعامل مناسب دانشگاه علوم پزشکی گناباد در تشکیل پرونده شناسنامه سلامت طلاب تقدیر کرد.


به گزارش وب‌دا، آقای مرتضوی معاون امور بیمه طلاب و روحانیون استان خراسان رضوی به همراه حجت‌الاسلام امامی مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد با حضور در دفتر معاون بهداشت دانشگاه، لوح تقدیر مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان را به دکتر مرادی اهدا کردند.
مرتضوی، تعامل و همکاری رئیس دانشگاه و معاونت بهداشت را با مجموعه حوزه‌های علمیه شهرستان گناباد و بجستان خوب ارزیابی کرد و گفت: در سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی گناباد بعد از مشهد دومین مجموعه در تشکیل سریع پرونده سلامت طلاب بوده است.
گفتنی است قرارداد جدید شناسنامه سلامت طلاب نیز به جهت عملکرد مطلوب دانشگاه علوم پزشکی، از سوی مرکزخدمات حوزه علمیه با این دانشگاه منعقد شد، ضمن آنکه برای اولین بار این پرونده برای خواهران طلاب نیز تشکیل می شود.
شایان ذکر است به دلیل حضور دکتر باذلی در ماموریت تهران، این دیدار در دفتر معاون بهداشت دانشگاه انجام شد و با اهداء لوح تقدیر مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان، از همکاری دکتر باذلی و همکارانشان قدردانی نمود.