امروزشنبه, 18 مرداد 1399 02:16

اولین جلسه هیات امنای دانشگاه در سال 1397 برگزار شد.

اولین جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور دکتر امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع و شوراها و هیات امناء در سالن اجتماعات مجتمع سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

Omana

 به گزارش وبدا، رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه در این خصوص گفت: در این جلسه که اعضای جدید هیات امناء، نمایندگان معاونت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضاء هیات رئیسه و مدیران بودجه و مالی دانشگاه نیز حضور داشتند، دکتر باذلی در گزارشی عملکرد و همچنین موفقیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه را برای اعضای جلسه بیان نمودند و در ادامه شاخص های عملکردی سال 96 و مقایسه آن با سال 95 مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا قدیمی افزود: پس از پایان بررسی عملکرد دانشگاه، اعضای هیات امناء با توجه به شاخص‌های ارائه شده عملکرد دانشگاه را مطلوب ارزیابی نموده و از فعالیت های انجام گرفته در دانشگاه تقدیر نمودند.