امروزشنبه, 05 بهمن 1398 19:51

کسب موافقت اصولی تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان بجستان

Dr-Bazeli-97 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام این خبر گفت: از همان ابتدای پذیرش مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی گناباد و در پی درخواست های مردم و مسئولین شهرستان بجستان برای ایجاد یا انتقال یکی از رشته های دانشگاه به این شهرستان، پیگیری های لازم برای تحقق این موضوع را در دستور کار دانشگاه قرار دادیم.
دکتر جواد باذلی افزود: پیگیری های مداوم در دیدار حضوری با مقام عالی وزارت که به همراه دکتر بنایی انجام شد و نامه نگاری های متعدد با بخش های مختلف وزارت، سرانجام منجر به کسب موافقت اصولی تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان بجستان شد.
وی ضمن تبریک به مردم بجستان گفت: امیدوارم این دستاورد فرخنده موجب تعالی و توسعه بیش از پیش مراکز آموزش عالی این شهرستان شود.-