امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 15:00

سند ارتقای سلامت کشور به صورت رسمی رونمایی شد

با حضور معاون بهداشتی وزیر بهداشت، رییس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از مدیران معاونت بهداشتی سند ارتقای سلامت کشور رونمایی شد. به گزارش وب دا؛ با رونمايي از اين سند راهبردي تصميم گيري هاي كلان حوزه سلامت كشور برمبناي اين سند انجام خواهد شد و سلامت محوري در تمام فعاليت هاي جامعه مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين سند با توجه به سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور مبني برتاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به يكپارچگي در سياست گذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع رونمايي شده است. بنابر اين گزارش، در حال حاضر تدوين و برنامه هاي راهبردي جهت ارتقا وضعيت سلامت مردم در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه مورد توجه سياستگذاران واقع شده كه در ميان كشورهاي در حال توسعه در آسياي دور، تايلند داراي سند راهبردي ارتقاي سلامت است. گفتنی است: جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، نخستين كشوري است كه داراي اين سند راهبردي شده است.