امروزدوشنبه, 30 دی 1398 21:31

بازدید دکتر باذلی از مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود

همزمان با سومین روز ثبت‌نام از دانشجویان جدیدالورود، دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی با حضور در پردیس دانشگاه، از مراحل ثبت‌نام این دانشجویان بازدید کرد.


به گزرش وب‌دا، دکتر باذلی با حضور در محل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود، روند تکمیل و دریافت فرم‌های آموزشی، اداره رفاه، امور فرهنگی، اداره تربیت بدنی، کمیته انضباطی و ثبت نام خوابگاه‌ها را مورد بازدید قرار داد.
در این بازدید که رئیس دفتر ریاست و مدیران حراست و روابط عمومی دانشگاه هم حضور داشتند، دکتر کیان‌مهر معاون آموزشی توضیحاتی را در مورد روند ثبت‌نام و اقدامات انجام شده به منظور تسریع در فرآیند ثبت نام ارائه داد.
یادآور می‌شود؛ ثبت‌نام تعداد 344 نفر از پذیرفته‌شدگان در 28 رشته مقطع تحصیلی دانشگاه از 24 شهریور آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه داشت.