بازدید دبیر و کارشناسان دبیرخانه شوراها و هیات‌های امناء وزارت بهداشت

  • پرینت
مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیات های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه جمعی از کارشناسان معاونت‌های وزارت متبوع از دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.

به گزارش وب‌دا، در این بازدید که دکتر مسلم ریاست دانشگاه و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گناباد حضور داشتند، دکتر امین لو و هیأت همراه ضمن بازدید از دانشکده پزشکی سالن همایش‌های کوثر و ساختمان جدید کتابخانه مرکزی، با حضور در فاز اول ساختمان آموزشی از دانشکده بهداشت، پرستاری و مامایی، پیرا پزشکی، نت لب، آزمایشگاه ها، اسکیل لب ها، اتاق اعضاء هیأت علمی و کلاس های درس نیز بازدید کردند.
دکتر امین لو و هیأت همراه در پایان این بازدید، امکانات و پتانسیل‌های موجود در این دانشگاه را بسیار خوب و استاندارد ارزیابی و خاطرنشان کردند: فضا و تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه کم نظیر و در رده بهترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.