امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 11:10

پيام مدير اجرايي صندوق جمعيت ملل متحد به مناسبت روز جهاني جمعيت

دكتر باباتونده اوسوتيمهين مدير اجرايي صندوق جمعيت ملل متحد به مناسب روز جهاني جمعيت پيامي صادر كرد .

به گزارش وب‌دا؛ متن پيام به اين شرح است:
در حال حاضر بيش از 600 ميليون دختر جوان در جهان زندگي مي‌كنند كه بيش از 500 ميليون نفر از آنها در كشورهاي در حال توسعه بسر مي‌برند. اين دختران، حال و آينده بشريت را شكل مي‌دهند. فرصت‌هايي كه اين دختران در دوران نوجواني از آنان برخوردار خواهند بود آنها را قادر مي‌سازد تا در بزرگسالي توانمند بوده و شهرونداني فعال گردند.
با برخورداري از مهارت‌ها و فرصت‌هاي مناسب، آنان مي‌توانند از اين امكانات براي خود، خانواده‌ها و جوامع‌شان بهره‌برداري نمايند. در حالي كه بارداري زودرس حقوق، سلامت، تحصيلات و استعدادهاي تعداد بسياري از دختران نوجوان را به مخاطره انداخته و فرصت آينده‌اي بهتر را از آنان سلب مي‌نمايد.
هر سال حدود 16 ميليون دختر جوان 19 – 15 سال در سراسر جهان زايمان مي‌كنند و عوارض ناشي از بارداري و زايمان، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه، دليل اصلي مرگ اين گروه سني است.
بارداري نوجوانان تنها بحث سلامت نيست بلكه يك موضوع مربوط به توسعه است كه ريشه در فقر، نابرابري جنسيتي، خشونت، ازدواج كودكان، ازدواج‌هاي اجباري، عدم تناسب قدرت ميان دختران نوجوان و همسرانشان، عدم تحصيل و شكست سيستم‌ها و ارگان‌هايي است كه بايد از حقوق آنان دفاع نمايند. به منظور جلب توجه جهانيان به اين نكته، موضوع امسال روز جهاني جمعيت بارداري نوجوانان است.
شكستن سيكل معيوب بارداري نوجوانان مستلزم تعهد ملت‌ها، جوامع و تك تك افراد، چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه، در تخصيص منابع خود به دختران نوجوان است. دولت‌ها بايد قوانيني ملي، به منظور افزايش سن ازدواج به 18 سال تصويب نموده و به اجرا بگذارند و فعاليت‌هاي جامعه محوري را كه در جهت حمايت از حقوق دختران و جلوگيري از ازدواج كودكان و عواقب آن مي‌باشد، ترويج نمايند.
نوجوانان و جوانان بايد از آموزش‌هايي در زمينه جنسيت، متناسب با سن‌شان بهره‌مند گردند تا دانش و مهارتي را كه براي حفظ سلامت خود در دوران زندگي‌شان نياز دارند، بدست آورند. گرچه، آموزش و آگاه نمودن كافي نيست. دسترسي به خدمات بهداشت باروري نيز بايد براي جوانان فراهم باشد تا بتوانند آگاهانه تصميم بگيرند و سالم بمانند. در سطح محلي، جوامع بايد ساختارهايي متناسب فراهم سازند تا مراقبت‌ها و خدمات بهداشت باروري دوستدار جوان را با در نظر گرفتن حساسيت‌هاي مربوط به آنان ارائه دهند.
در حمايت از كليه اين تلاش‌ها، درك اين نكته كه عزت و حقوق دختران نوجوان بايد محترم شمرده و از آنان حمايت شود نقش مهمي ايفا مي‌نمايد. امروز، ما از كليه دولت‌ها، جامعه بين‌المللي و همه دست‌اندركاران دعوت مي‌كنيم تا نسبت به توانمندسازي دختران جوان در تصميم‌گيري‌هاي مسئولانه براي زندگي خود اقدام نموده و در مواردي كه حقوق آنها تهديد مي‌گردد از آنان حمايت لازم را بعمل آورند. هر دختر جوان، بدون توجه به مكان زندگي يا شرايط اقتصادي خود حق دارد كه تمامي استعدادهاي بالقوه انساني خود را شكوفا سازد. امروز، تعداد بيشماري از دختران از اين حقوق محروم‌اند. ما مي‌توانيم و بايد اين وضعيت را تغيير دهيم.