امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 02:01

پيام بان‌كي‌مون دبيركل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني جمعيت

دبيركل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني جمعيت (11 جولاي 2013 برابر با 20 تير 1392) پيامي صادر كرد.

به گزارش وب‌دا؛ متن پيام بان كي مون به اين شرح است:
به عنوان مدافع وفادار به آموزش، سلامت و حقوق دختران و معتقدي ماندگار به توان زنان جوان در ايجاد تحول در جهان، اينجانب از تمركز موضوع روز جهاني جمعيت امسال بر «باروري جوانان» استقبال مي‌نمايم. اين موضوع حساس نياز به توجه جهاني دارد.
بسياري از تقريباً 16 ميليون دختر نوجوان كه هرساله وضع حمل مي‌نمايند، هرگز فرصت برنامه‌ريزي براي بارداري خود نداشته‌اند. پيچيدگي‌هاي بارداري و تولد نوزاد مي‌تواند معلوليت‌هايي مانند فيستول زايمان ايجاد كند كه عامل اصلي مرگ براي اين زنان جوان ارزشمند است. دختران جوان همچنين با سطح بالاي بيماري‌ها، صدمات و مرگ و مير به دليل سقط‌هاي غيرايمن روبه رو هستند.
براي حل اين مشكلات بايد دختران را به مدرسه ابتدايي بفرستيم و آنان را قادر نماييم در دوران نوجواني آموزش خوب دريافت نمايند. زماني كه دختر جواني تحصيل كرده است، به احتمال زياد ديرتر ازدواج مي‌كند و حاملگي را تا هنگامي كه آماده آن شود به تاخير مي‌اندازد، كودكان سالم‌تر خواهد داشت و درآمد بيشتري به دست مي‌آورد.
همچنين ما بايد به تمامي جوانان آموزش جامع و مناسب با سن جنسي ارائه دهيم. اين امر به ويژه براي توانمندسازي زنان جوان مهم است كه تصميم بگيرند آيا مايل هستند مادر شوند. به علاوه، ما بايد خدمات جامع جنسي و بهداشت باروري را ارائه دهيم كه شامل تنظيم خانواده و جلوگيري و درمان عفونت‌هاي انتقالي جنسي شامل اچ آي وي است. بايد خدمات بهداشت مادران مورد نياز زنان را تضمين نماييم.
هنگامي كه توجه و منابع را به آموزش، سلامت و رفاه دختران جوان اختصاص مي‌دهيم، آنان حتي نيروي قوي‌تري براي تحول مثبت در جامعه‌اي مي‌شوند كه تاثير بر نسل‌هاي آتي خواهد داشت. در اين روز جهاني جمعيت، اجازه دهيد تعهد نماييم از دختران جوان حمايت و توان بالقوه آنان را به رسميت شناخته و به آينده مشتركمان كمك نماييم.