امروزپنج شنبه, 22 آذر 1397 17:33

دکتر محمدی به عنوان رئیس شبكه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی شهرستان بجستان منصوب شد

دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر احسان محمدي را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی شهرستان بجستان منصوب کرد.

به گزارش وب‌دا، متن ابلاغ صادره به شرح زیر است:

جناب آقاي دكتر احسان محمدي
متخصص محترم داخلي


سلام عليكم
         نظر به تعهد و شايستگي جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان «سرپرست شبكه بهداشت و درمان و سرپرست بيمارستان آيت ا... مدني شهرستان بجستان» منصوب مي‌گرديد تا با بهره‌گيري از توان تخصصي و كارشناسي اركان تحت مديريت خود در اجراي كامل اهداف دانشگاه با هدف گسترش عدالت در سلامت، ارتقاء كيفيت و افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني و رضايتمندي مردم منطقه تلاش نماييد.
اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت در انجام امور محوله موفق باشيد.

دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه