امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 17:10

بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان علامه بهلول گنابادی

رئیس دانشگاه باحضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی ، وضعیت ارائه خدمات در بخش‌های مختلف آن را مورد ارزیابی قرار داد.


به گزارش وب‌دا، دکتر جواد باذلی در راستای بازدیدهای مستمر از واحدهای تحت پوشش دانشگاه، در بیمارستان علامه بهلول گنابادی حضور یافت و از نزدیک بخش‌های مختلف این بیمارستان را بازدید و روند خدمت‌رسانی را مورد ارزیابی قرار داد.
در این بازدید که معاون درمان، مشاور ریاست، مدیر اداره نظارت بر درمان، مدیر حراست دانشگاه و رئیس، مدیر داخلی و جمعی از مدیران بیمارستان علامه بهلول گنابادی نیز حضور داشتند، دکتر باذلی ضمن خداقوت به کادر درمانی و پرسنل بخش‌های مختلف، وضعیت ارائه خدمات را بررسی کرد.
همچنین دکتر باذلی باحضور در کلینیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول، میزان رضایت مراجعین و نحوه پاسخگویی به آنها را ارزیابی کرد.