امروزچهارشنبه, 13 فروردين 1399 09:56

ارزیابی اداره گزینش دانشگاه توسط ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت

اداره گزینش دانشگاه توسط ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارزیابی شد.


به گزارش وب‌دا، ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت دو روز حوزه‌های امور اداری، تحقیقات، مصاحبه، صدور رأی، برنامه عملیاتی، شاخص‌های عملکردی و ... را مورد ارزیابی قرار دادند.
در این بازدید، آقایان محمدعلی خورایه و محمدرضا شریف کاظمی با بررسی پرونده‌ها، کنترل فرآیندها، منابع انسانی و فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و برگزاری جلسات متعدد، ضمن تایید رشد مطلوب و همه جانبه گزینش، اقدامات صورت گرفته در رفع اشکالات واحد اداری و تحقیقات را شایسته تقدیر و کسب رتبه عالی دانستند.
ارزیابان گزینش وزارت بهداشت تاکید کردند که در امر انجام مصاحبه، آموزش و پیگیری لازم برای دستیابی به مطلوب مورد نظر صورت گیرد.
همچنین رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست در گرامیداشت روز گزینش، با مراجعه حضوری به دفتر گزینش و اهدای گل از زحمات گزینشگران تقدیر نمودند و از نزدیک در جریان وضعیت فضای فیزیکی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، قابلیت‌ها و درخواست‌ها قرارگرفتند.
در این جلسه، آقای مومن رئیس اداره گزینش دانشگاه، گزارشی از عملکرد یکساله این اداره و نتیجه ارزیابی سال 97 ارائه نمود و از نگاه مثبت و مساعدت‌های مستمر ریاست دانشگاه به مجموعه گزینش تشکر نمود.