امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 08:06

وزیر بهداشت به گناباد سفر میکند

در دیدار دکتر بنایی و دکتر باذلی با وزیر بهداشت، دکتر نمکی دعوت نماینده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی را برای سفر به گناباد و بجستان پذیرفت.vazir-01

به گزارش وب‌دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در این خصوص گفت: در این دیدار که عصر امروز به اتفاق دکتر بنایی در دفتر دکتر نمکی انجام شد، آخرین وضعیت حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان‌های گناباد و بجستان برای ایشان تشریح، و درخواست‌هایی نیز در حوزه‌های مربوط به دانشگاه مطرح گردید.
دکتر باذلی افزود: خوشبختانه مقام عالی وزارت در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده دستورات خوبی صادر نمودند که لازم میدانم از ایشان و نیز نماینده محترم مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در این خصوص تشکر نمایم.
وی اظهار داشت: قول مساعد برای ایجاد دو رشته جدید دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد و دستورات لازم برای حل برخی از مشکلات اعتباری از مهمترین دستاوردهای این دیدار بود.
دکتر باذلی با اشاره به پذیرش دعوت نماینده و دانشگاه از مقام عالی وزارت برای سفر به منطقه گفت: خوشبختانه آقای دکتر نمکی قول مساعد دادند که تا پایان سال جاری این سفر محقق شود.
شایان ذکر است که پس از این دیدار، دکتر بنایی و دکتر باذلی برای پیگیری دستورات صادر شده توسط مقام عالی وزارت به دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت رفتند و از ایشان نیز برای همراهی با مقام عالی وزارت در سفر به گناباد دعوت به عمل آمد که مورد موافقت قرار گرفت.