امروزشنبه, 10 خرداد 1399 02:29

مجوز تاسیس مرکز رشد و فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی صادر شد

به استناد رأی صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با تأسیس مرکز رشد فنآوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد موافقت به عمل آمد.
به گزارش وب‌دا، مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان، ایجاد فضای لازم برای گسترش واحدهای کوچک دانش مدار، بسترسازی برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی و کمک به اقتصاد محلی مبتنی بر فنآوری از مهمترین اهداف راه‌اندازی این مرکز است.
خانم دکتر خسروان افزود: وجود مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، وجود مرکز تحقیقات زعفران دارای آزمایشگاه تخصصی در حوزه غذا و داروی، فعال بودن بخش نوآوری و مالکیت معنوی در دانشگاه و دریافت ایده ها، فعال بودن واحد ارتباط دانشگاه با صنعت و وجود یک شهرک صنعتی در گناباد از جمله پتانسیل‌های مهم در راستای راه اندازی این مرکز است.
وی خاطرنشان کرد: در این مرکز رشد تلاش خواهد شد تا از نظر مکان فیزیکی، اعتبارات مورد نیاز و مشاوره های تخصصی از واحدهای فناورانه در جهت تولید و تجاری سازی ایده هایشان حمایت شود.
وی به پتانسیل های موجود منطقه از جمله مراکز موجود در بخش های کشاورزی و صنعت اشاره کرد و با بیان توانمندی های گروه های تخصصی آموزشی دانشگاه افزود: جایگاه ساختارمندی مثل مرکز رشد برای انسجام دادن، حمایت، جهت دادن و هدایت کردن ضروری است. وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف پژوهشی در حوزه سلامت با مراکز فناوری غیر علوم پزشکی هم ارتباط برقرار کردیم، اظهار امیدواری کرد با اقدامات انجام شده و صدور مجور مرکز رشد فناوری سلامت در تبدیل علم به فناوری و فناوری به صنعت شاهد موفقیت های چشمگیری باشیم.