امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 18:41

برگزاری دوره آموزشی زنان و سالمندی سالم در زندان گناباد

به همت شورای امور بانوان و با همکاری دانشکده پرستاری و گروه پژوهشی سلامت سالمندان مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه، دوره آموزشی زنان و سالمندی سالم در زندان گناباد برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، خانم دکتر صادق مقدم عضو هیات علمی گروه پرستاری سالمندان و بهداشت روان دانشکده پرستاری و خانم نیلوفر سعادتی از دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی در این جلسه، مطالبی در ارتباط با سلامت زنان در دوران سالمندی را ارائه نمودند.
در پایان این جلسه آموزشی که پرسنل و خانواده‌های زندانیان حضور داشتند، مدرسین کارگاه به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.