امروزشنبه, 10 خرداد 1399 04:23

راه‌اندازی نرم‌افزار جدید سامانه پست الکترونیک دانشگاه

به همت مدیریت فناوری اطلاعات(IT) دانشگاه، نرم‌افزار جدید سامانه پست الکترونیک راه‌اندازی شد.


به گزارش وب‌دا، مدیر فناوری اطلاعات(IT) دانشگاه گفت: در راستای افزایش امنیت و پشتیبانی مناسب سامانه پست الکترونیک وکاربران مربوطه در دانشگاه و با توجه به اینکه نرم‌افزار قدیم سامانه خارجی بود و هزینه پشتیبانی بر اساس نرخ ارز محاسبه می شد، به منظور کاهش هزینه و نیز حمایت از فناوری های ایرانی، تغییر نرم‌افزار و انتقال اطلاعات از نرم‌افزار قدیم به جدید در دستور کار قرار گرفت.
مهندس عبدالرضا شرقی افزود: با پیگیری و بررسی نرم‌افزارهای مختلفی که در زمینه ارائه خدمات پست الکتروینک وجود دارند و رایزنی با دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلف، نرم‌افزار چاپار مورد تأیید کارشناسان دانشگاه قرار گرفت و پس از انعقاد قرارداد و تهیه زیرساخت‌های مورد نیاز، خرید و نصب و راه اندازی و انتقال اطلاعات از نرم افزار قدیم با موفقیت کامل انجام پذیرفت.
وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت حفظ اطلاعات کاربران و انتقال سریع اطلاعات، با تلاش و هماهنگی مضاعف کارشناسانIT دانشگاه این امر با موفقیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرفت.
مهندس شرقی از پیگیری‌ و تلاش‌های مهندس داستانی و مهندس حسن‌زاده در راستای اجرای مناسب و کامل این پروژه قدردانی کرد.