اجرای طرح ملی فشار خون در حوزه معاونت غذا و دارو

  • پرینت

همزمان با طرح ملی بسیج فشارخون، این طرح در حوزه معاونت غذا و دارو و در سطح داروخانه‌های شهرستان‌های گناباد و بجستان اجرا شد.


به گزارش وب‌دا، معاون غذا و دارو دانشگاه با بیان این مطلب گفت: همزمان با اجرای طرح بسیج ملی فشارخون در معاونت‌ها و حوزه‌های مختلف تحت پوشش دانشگاه، داروخانه‌ دکتر قناعتی در گناباد و داروخانه‌های دکتر مظلوم و دکتر حسینی در بجستان، ضمن سنجش فشارخون مراجعین، آنها را در سامانه سلامت ثبت نمودند.
دکتر مهدی کریمی با قدردانی از این داروخانه‌ها، از داروسازان محترم و همه همکارانی که در این طرح همکاری نمودند، تشکر و قدردانی کرد.
دکتر قناعتی، دکتر حسینی و دکتر مظلوم در گفت‌و‌گوهای جداگانه‌ای با اشاره به استقبال خوب مردم از این طرح، تاکید کردند که مراجعین نباید تنها به دوره اجرای این طرح اکتفا کنند چراکه از فشارخون بالا به عنوان قاتل خاموش یاد می‌کنند و به همین جهت کنترل مرتب فشار خون برای شناسایی و پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها امری ضروری است.